Bestuur

Bestuur Nieuwegeinse Golfclub

Dick van de Vooren
Voorzitter

Carrie Renders
Secretaris

Janet Hartman
Penningmeester

Bert Plomp
Lid

Jeanette Verbeek
Lid

Portefeuilles Bestuur

Dick van de Vooren – Voorzitter
- Eerste aanspreekpersoon The Mondial
- Representatie

Carrie Renders – Secretaris
- Contacten met de NGF
- Bewaking privacy wetgeving AVG
- Contactpersoon nieuwe leden commissie

Janet Hartman – Penningmeester
- Contactpersoon voor regel en handicapcommissie, 


Bert Plomp – Lid
-Contactpersoon voor Communicatie, website, evenementen i.s.m. The Mondial

Jeanette Verbeek– Lid
- Contactpersoon voor PAR 3 leden en oefenfaciliteiten